1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Allister['ælistə]
       ?返回
       • 阿利斯特
       • 人類的守衛者,Alexander的異體
       • 蓋爾語
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Marian ['mɛəriən] 瑪麗安 法語
       Mariana ['mɛəri'ænə] 瑪麗安娜 拉丁語
       Marianne [.mæri'æn] 瑪麗安妮 法語
       Marie ['mɑ:ri(:)] 瑪麗 希伯拉語
       Marietta [mɛəri'etə] 瑪麗埃塔 希伯來語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院