1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Dale[deil]
       ?返回
       • 戴爾
       • 河谷
       • 古英語
       使用 Dale英文名的人:
       • Henry Hallett Dale 亨利•哈雷特•戴爾:
        (1875~1968),英國生理學家,因研究神經沖動的化學傳遞,獲1936年的諾貝爾獎。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Calvert ['kælvət] 卡爾弗特 古英語
       Calvin ['kælvin] 卡爾文 拉丁語
       Cameron ['kæmərən] 卡梅倫 蘇格蘭語,蓋爾語
       Camilla [kə'milə] 卡米拉 拉丁語
       Campbell ['kæmbl] 坎貝爾 蓋爾語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院