1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Dallas['dæləs]
       ?返回
       • 達拉斯
       • 草原住宅,河谷邊房屋
       • 古英語
       使用 Dallas英文名的人:
       • George Mifflin Dallas 喬治•密弗林•達拉斯:
        (1792~1864),美國政治家,曾任美國副總統(1845~1849年)。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Young [jʌn] 中世紀英語
       Yvette [i'vet] 伊薇特 斯堪的納維亞語,法語
       Yvonne [i'vɔn] 伊馮娜 法語
       Zachariah [.zækə'raiə] 扎卡賴亞 希伯來語
       Zachary ['zækəri] 扎卡里 希伯來語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院