1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Dan[dæn]
       ?返回
       • 被批判的
       • 希伯來語
       使用 Dan英文名的人:
       • Dan Jansen 丹•詹森:
        (1965~),美國運動員,冬季奧運會1000米速度滑冰金牌獲得者。
       • Dan Quayle 丹•奎爾:
        (1947~),美國政治家,美國第44任副總統(1989~1993)。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Emerald ['emərəld] 埃默洛爾德 法語,英語
       Emerson ['eməsn] 埃默森;愛默生 古英語
       Emery ['eməri] 埃默里 古英語
       Emil 埃米爾 拉丁語
       Emile [ei'mi:l] 埃米爾 法語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院