1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Dana[]
       ?返回
       • 戴納/戴娜
       • 來自丹麥
       • 英語
       使用 Dana英文名的人:
       • Richard Henry Dana 理查德•亨利•達納:
        (1815~1882), 美國律師和作家,以他的《兩年水手生涯》最為著名。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Shane [ʃein] 沙恩 愛爾蘭語,蓋爾語
       Shannon ['ʃænən] 香農 愛爾蘭語
       Sharon ['ʃærən] 莎倫;沙龍 希伯來語
       Sharp [ʃa:p] 夏普 中世紀英語
       Sharpe ['ʃa:p] 夏普 英語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院