1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Daniel['dænjəl]
       ?返回
       • 丹尼爾
       • 上帝是審判者,昵稱Dan,Danny,Dannet
       • 希伯來語
       使用 Daniel英文名的人:
       • Daniel C.Tsui 丹尼爾•崔琦:
        (1939~),華裔美國物理學教授,美國科學院院士,因發現分數量子霍爾效應,獲1998年諾貝物理學獎。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Babs [bæbz] 巴布絲 英語
       Babur ['ba:bʊə] 巴伯爾
       Bacchus ['bækəs] 巴克斯 拉丁語
       Bach [bah] 貝奇;巴赫 中世紀英語
       Bacharach ['bækəræk] 巴卡拉克
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院