1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Diana[dai'ænə]
       ?返回
       • 黛安娜
       • 月亮女神
       • 拉丁語
       使用 Diana英文名的人:
       • Diana,Princess of Wales 戴安娜,威爾士王妃:
        (1961~1997),英國查爾斯王子的第一任妻子,是威廉王子和哈里王子的親生母親,1997年死于車禍。
       • Diana Ross 戴安娜•羅絲:
        (1944~),美國女歌手。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Jill [dʒil] 吉爾 拉丁語
       Jillian ['dʒiliən] 吉利安 拉丁語
       Jim [dʒim] 吉姆 希伯來語
       Jimenez [hi'meneθ, hi'meinəs] 希梅內斯
       Jimmie ['dʒimi] 吉米 英語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院