1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Jay[dʒei]
       ?返回
       • 杰伊
       • 藍頂鳥;松鴉
       • 拉丁語
       使用 Jay英文名的人:
       • John Jay 約翰•杰伊:
        (1745~1829),美國律師、外交家,是美國最高法院第一任首席法官(1789~1795)。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Miriam ['miriəm] 米麗亞姆 希伯來語
       Mitchel ['mitʃəl] 米切爾 希伯來語
       Mitchell ['mitʃel] 米切爾 中世紀英語
       Mobley ['mɔbli] 莫布里 英語
       Mohammed [məu'hæmed] 穆罕默德 阿拉伯語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院