1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Romeo['rəumiəu]
       ?返回
       • 羅密歐
       • 羅馬人
       • 拉丁語
       使用 Romeo英文名的人:
       • Romeo 羅密歐:
        莎士比亞悲劇《羅密歐與朱麗葉》中的男主角。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Banach ['ba:na:h] 巴拿赫
       Banbury ['bænbəri] 班伯里 古英語
       Bancroft ['bæn.krɔ:ft] 班克羅夫特 古英語
       Bandaranaike [bændərə'naikə] 班達拉奈克
       Banes ['beinz] 貝恩斯
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院