1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Vanessa[və'nesə]
       ?返回
       • 凡妮莎
       • 蝴蝶
       • 希臘語
       使用 Vanessa英文名的人:
       • Vanessa Hudgens 凡妮莎•哈金斯:
        (1988~),美國歌手和演員,因出演《歌舞青春》而走紅。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Compton ['kɔmptən] 康普頓 古英語
       Conchita [kɔ:n'tʃi:ta:] 康奇塔 西班牙語
       Conley ['kɔnli] 康利 愛爾蘭語,蓋爾語
       Conn [kɔn] 康恩 蓋爾語
       Connell ['kɔnəl] 康奈爾 蓋爾語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院