1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       White[wait]
       ?返回
       • 懷特
       • 中世紀英語
       使用 White英文名的人:
       • Patrick White 帕特里克•懷特:
        (1912~1990),澳大利亞小說家,1973年獲諾貝爾文學獎。
       • Walter Francis White 沃爾特•弗朗西斯•懷特:
        (1893~1955), 美國作家。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Anstruther ['ænstrʌðə] 安斯特拉瑟 蓋爾語或古諾斯語
       Ansty ['ænsti] 安斯蒂 英語
       Antaeus [æn'ti:əs] 安泰 希臘語
       Antell ['æntel] 安特爾 英語
       Anthea [æn'ðiə] 安西婭 希臘語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院