1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Whittaker['hwitəkə]
       ?返回
       • 惠特克
       • 小麥地
       • 古英語
       使用 Whittaker英文名的人:
       • Charles Evans Whittaker 查爾斯•埃文斯•惠特克:
        (1901~1973),美國律師,曾任美國最高法院的陪審法官(1957~1962年)。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Jesus ['dʒi:zəz] 杰西 希伯來語
       Jewel ['dʒuəl] 朱厄爾 拉丁語
       Jewell ['dʒu:əlz] 朱厄爾 法語
       Jill [dʒil] 吉爾 拉丁語
       Jillian ['dʒiliən] 吉利安 拉丁語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院