1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母A開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Aalto ['a:ltɔ:] 阿爾托 芬蘭語
       Aaron ['ɛərən] 亞倫 希伯來語
       Ab [æb] 阿布 英語
       Abadam [ə'bædəm] 阿巴達姆 英語
       Abbado [ə'ba:dəu] 阿巴多
       Abbas [ə'bæs] 阿巴斯 阿拉伯和希伯來
       Abbe ['æbi] 阿貝 英語
       Abbet ['æbit] 阿貝特 英語
       Abbey ['æbi] 阿比 希伯來語
       Abbot ['æbət] 阿博特 希伯來語
       Abbott ['æbət] 阿博特 希伯來
       Abbs [æbz] 阿布斯 英語
       Abby ['æbi] 阿比 希伯來語
       Abdey ['æbdi] 阿布迪 英語
       Abdie ['æbdi] 阿布迪 英語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院