1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母B開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Baade ['ba:hdʊh] 巴德
       Baal [bal] 巴力 圣經
       Bab [bæb] 巴布 阿拉伯語
       Babb [bæb] 巴布 古英語
       Babbage [bə'beidʒ] 巴貝奇
       Babbie ['bæbi] 巴比
       Babbitt ['bæbit] 巴比特
       Babbs [bæbz] 巴布斯
       Babcock ['bæbkɔk] 巴布科克
       Baber ['ba:bə] 巴伯爾 北印度語
       Babette [bæ'bet] 巴貝特 法語
       Babington ['bæbiŋtən] 巴賓頓 古英語
       Babs [bæbz] 巴布絲 英語
       Babur ['ba:bʊə] 巴伯爾
       Bacchus ['bækəs] 巴克斯 拉丁語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院