1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母J開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Jack [dʒæk] 杰克 英語
       Jackie ['dʒæki] 杰基;杰姬 希伯來語
       Jackson ['dʒæksn] 杰克遜 希伯來語
       Jacob ['dʒeikəb] 雅各布 希伯來語
       Jacobs ['dʒeikəbz] 雅各布斯 英語
       Jacobson ['dʒeikəbsn] 雅各布森 英語
       Jacqueline ['dʒækli:n] 杰奎琳 法語
       Jacques [ʒa:k] 雅克 法語
       Jacquetta [dʒə'ketə] 杰凱塔
       Jake [dʒeik] 杰克 希伯來語
       James [dʒeimz] 詹姆斯 希伯來語
       Jameson ['dʒeimsn] 詹姆森 古英語
       Jamie ['dʒeimi] 杰米 希伯來語
       Jamison ['dʒeimisən] 賈米森 蘇格蘭語
       Jan ['dʒæn] 希伯來語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院