1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母K開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Kaley ['keili] 凱莉 凱爾特語
       Kali ['kɑ:li] 凱莉 梵文
       Kane [kein] 凱恩 愛爾蘭語,蓋爾語,凱爾特語
       Karan ['kærən] 卡倫 希臘語
       Karen ['kɑ:rən] 卡倫 希臘語,丹麥語
       Karin ['ka:rin] 卡琳 希臘語,瑞典語
       Karl [ka:l] 卡爾 希臘語
       Karla ['ka:lə] 卡拉 希臘語
       Karol ['kærəl] 卡羅爾 英語
       Kate [keit] 凱特 希臘語
       Katharine ['kæθərin] 凱瑟琳 希臘語
       Katherine [kæðərin] 凱瑟琳 希臘語
       Kathie ['kæθi] 凱西 英語
       Kathleen ['kæθli:n] 凱瑟琳 希臘語
       Kathryn ['kæθrin] 凱瑟琳 英語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院