1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母L開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Lacey ['leisi] 萊西 高盧語
       Lacy ['leisi] 萊西 古法語
       Ladd ['læd] 拉德 中世紀英語
       Laird [lɛəd] 萊爾德 中世紀英語
       Lake [leik] 萊克 拉丁語
       Lamb [læm] 拉姆 古英語
       Lambert ['læmbət] 蘭伯特 德語
       Lamont ['læmənt] 拉蒙特 古諾斯語
       Lana ['lænə] 拉娜 希臘語
       Lancaster ['læŋkəstə] 蘭卡斯特 古英語
       Lance [læns] 蘭斯 日耳曼語
       Land [lænd] 蘭德 古英語
       Lane [lein] 萊恩 中世紀英語
       Lang [læŋ] 蘭格 斯堪的那維亞語
       Lange ['læŋə] 蘭格 盎格魯-撒克遜語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院