1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母P開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Pace [peis] 佩斯 中世紀英語
       Pack [pæk] 帕克 古英語
       Padgett ['pædʒit] 帕吉特 法語
       Pagan ['peigən] 佩根 拉丁語
       Page [peidʒ] 佩奇 古法語
       Paige [peidʒ] 佩奇 英語
       Painter ['peintə] 佩因特 中世紀英語、古法語
       Palmer ['pa:mə] 帕爾默 古英語
       Pam [pæm] 帕姆 希臘語
       Pamela ['pæmilə] 帕梅拉 希臘語
       Pandora [pæn'dɔ:rə] 潘多拉 希臘語
       Pansy ['pænzi] 潘西 希臘語
       Parham ['pærəm] 帕勒姆 古英語
       Paris ['pæris] 帕里斯 希臘語,英語
       Parish ['pæriʃ] 帕里什 古法語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院