1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母Y開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Yarbrough ['ja:brə] 亞伯勒 古英語
       Yates [jeits] 耶茨 中世紀英語
       Yeager ['jeigə] 耶格爾
       Yolande [jəʊ'lændə] 尤蘭德 法語
       Yong [jʌŋ] 韓語
       York [jɔ:k] 約克 古英語
       Young [jʌn] 中世紀英語
       Yvette [i'vet] 伊薇特 斯堪的納維亞語,法語
       Yvonne [i'vɔn] 伊馮娜 法語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院