1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       名人英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Aalto ['a:ltɔ:] 阿爾托 芬蘭語
       Aaron ['ɛərən] 亞倫 希伯來語
       Abbado [ə'ba:dəu] 阿巴多
       Abbas [ə'bæs] 阿巴斯 阿拉伯和希伯來
       Abbott ['æbət] 阿博特 希伯來
       Abdul [a:b'du:l] 阿卜杜勒 阿拉伯語
       Abe [eib] 艾貝 希伯來
       Abel ['eibəl] 艾貝爾 希伯來語
       Abelard ['æbəla:d] 阿伯拉爾 德語
       Abelson ['eiblsn] 艾貝爾森 英語
       Abercrombie ['æbəkrʌmbi] 阿伯克龍比 布立吞語
       Aberdeen [æbə'di:n] 阿伯丁 蘇格蘭
       Abernathy [.æbə'neiði] 阿伯內西 蘇格蘭語
       Abigail ['æbigeil] 阿比蓋爾 希伯來語
       Abraham ['eibrəhæm] 亞伯拉罕 希伯來語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院