1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       女性英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Abbey ['æbi] 阿比 希伯來語
       Abby ['æbi] 阿比 希伯來語
       Aberdeen [æbə'di:n] 阿伯丁 蘇格蘭
       Abigail ['æbigeil] 阿比蓋爾 希伯來語
       Ada ['eidə] 艾達 德語
       Adah ['eidə] 艾達 希伯來語
       Addie ['ædi] 阿迪 德語
       Addy ['ædi] 阿迪 英語
       Adela ['ædilə] 阿德拉 日耳曼語
       Adelaide ['ædəleid] 阿德萊德 日耳曼語
       Adele [ə'del] 阿黛爾 德語
       Adelina [.ædi'li:nə] 阿德利娜 法語
       Adeline ['ædili:n] 阿德琳 日耳曼語
       Adriana [.eidri'ænə] 阿德瑞娜 加泰羅尼亞語
       Adrienne ['eidri.en] 艾德里安娜 法語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院