1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       中性英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Alex 亞歷克斯 希臘語,人類的保護者。
       Alexis [ə'leksis] 亞歷克西斯 希臘語
       Alfven 阿爾文
       Alison ['ælisn] 艾麗森/阿利森 古德語
       Alva ['ælvə] 阿爾瓦 拉丁語
       Andie ['ændi] 安迪 希臘語
       Andrea ['ændriə] 安德烈婭,安德里亞 希臘語
       Anstice ['ænstis] 安斯蒂斯 希臘語
       Arrow ['ærəu] 艾羅 英語
       Asa ['eizə] 阿薩 希伯來語
       Ash [æʃ] 阿什 英語
       Ashby ['æʃbi] 阿什比 古諾斯語
       Augustine [ɔ:'gʌstin] 奧古斯丁 拉丁語,德語
       Ava ['avə] 阿瓦 拉丁語
       Averil ['ævəril] 阿弗麗爾 古英語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院